Medlemssider

På våre medlemssider får du tilgang til vårt premium-innhold og diskusjonsforum. Premium-innholdet består blant annet av:


For å få tilgang til våre medlemssider må du være betalende medlem. Årsavgift er kr 1000,- som går utelukkende til å dekke drivstoff i forbindelse med kjøring til og fra møter/kampanjer.

Vårt kontonummer er 5010 05 47500. Betales til:

Norges Anti-Tesla Forbund
Strømdalen 15
0120 OSLO

Husk å merke betaling med ditt navn.


"Hvis du kjøper Tesla er du en kjempedust"

Norges Anti-Tesla Forbund