Vår visjon

Norges Anti-Tesla Forbunds visjon er et Norge fritt for Tesla og andre forurensende og stillegående elbiler. Norge har store forsyninger av olje, og et allerede godt etablert nettverk av bensinstasjoner. Siden dette nettverket allerede eksisterer er det ingen ekstra utslipp i forbindelse med utvinning og transport av drivstoff til biler med forbrenningsmotor. Vi jobber for å sikre at dette nettverket består, og at Norge fortsatt skal ha inntekter fra olje og avgifter ved salg av drivstoff. Men viktigst av alt ønsker vi å at Teslaeiere skal slutte å unndra staten for inntekter på engangsavift og moms – husk at for hver eneste Tesla som blir solgt stjeler kjøperen flere hundre tusen kroner fra staten. Dette må stanses umiddelbart.

Vår fanesak er å få regjeringen til å skattelegge Tesla dobbelt, siden det kun er rikinger som uansett har råd til Tesla. Den tar også mer plass på veiene enn vanlige biler og på grunn av dens absurd høye vekt slites veiene ut dobbelt så raskt som vanlige biler. Dersom vi får igjennom dobbel beskatning av Tesla er det naturligvis ingen som vil kjøpe denne ubrukelige bilen, og vårt mål oppnås ved at bilene forsvinner fra veiene. Vi anslår at det da vil ta ca 5 år før alle er borte, hvorav 30% har tatt fyr innen de neste 3 år, og de resterende 70% må kastes pga batteriet er ødelagt om 5 år.